a.      Tolmácsolási típusok 
 

 • bíróság, hatóság vagy egyéb közhatalmat gyakorló szerv eljárása során végzett tolmácsolás 
 • közoktatás, szakképzés, felsőoktatás során a tanulói, hallgatói jogviszonnyal, továbbá felnőttképzés során a képzéssel összefüggésben végzett tolmácsolás 
 • egészségügyi ellátás igénybevételekor végzett tolmácsolás 
 • foglalkoztatási célú és munkahelyen igénybe vett tolmácsolás 
 • a jogosult választott tisztségének ellátásához igénybe vett személyi tolmácsolás  
 • a jogosult önálló életvitel elősegítése céljából végzett személyi tolmácsolás 
 • nagyobb hallgatóság előtt végzett tolmácsolás 
 • média-tolmácsolás 

b.      Tolmácsolási módok 

 • magyar jelnyelv 
 • taktilis jelnyelv 
 • jelesített magyar nyelv 
 • ujjábécé 
 • daktil tenyérbe jelelés 
 • magyar nyelvű beszéd vizualizálása 
 • magyar nyelvű, hangzó beszéd írásba foglalása 
 • Lorm-ábécé 
 • tenyérbe írás 
 • Braille-írás 
 • Braille-írás taktilis formája 
 • Tadoma vibrációs módszer 
 

További információk a letölthető dokumentumok közt találhatóak.