Megrendelés módja

Minden megrendelés esetében, a megrendelő köteles közölni az alábbi adatokat, melyeket a munkalapra felviszünk:

 1. a tolmácsolás helyszíne,
 2.  ideje,
 3.  tervezett időtartama,
 4.  tolmácsolás módja,
 5.  tolmácsolás típusa
 6. az ügyfél elérhetősége, neve, címe
  valamint, intézményi megrendelések esetén:
 7. a kapcsolattartó személy elérhetősége
 8. a kifizetés módja.

Tolmácsszolgálatunk a megrendeléseket ügyfélfogadási időben az alábbi lehetőségeken fogadja :

 • személyesen
 • rövid szöveges üzenet (SMS)
 • telefon
 • elektronikus levél
 • videohívás fogadására alkalmas eszköz útján,
 • postai küldemény útján
 • online

Kérjük, hogy a megrendeléseket legalább három munkanappal a tolmácsolási eset előtt juttassák el a Tolmácsszolgálatunkhoz.

A szolgáltatásunk megrendelésének visszaigazolása

Tolmácsszolgálatunk a – legalább a tolmácsolás helyszínét, időpontját, feladategységben meghatározott tervezett időtartamát, a tolmácsolási módot, továbbá a tolmácsszolgáltatási fajtát tartalmazó – megrendeléseket visszaigazolja.

A személyesen leadott megrendeléseket azonnal, a nem személyesen leadott megrendeléseket 3 órán belül igazoljuk vissza. Ezt követően a Tolmácsszolgálatunk 72 órán belül értesíti a megrendelőt a tolmácsolást ellátó jelnyelvi tolmács személyéről.

A megrendelés lemondásának módja és határideje

Az igénybevevőnek, illetve a megrendelőnek kötelessége az alábbi esetekben a Tolmácsszolgálatot értesíteni az elérhetőségeinken:

 1. a tolmácsolási helyzetben bekövetkező változásokról (helyszín, időpont, stb.),
 2. a tolmácsolási szituáció körülményeiről (tolmácsolás típusa)
 3. Amennyiben a már megrendelt tolmácsolást szeretné lemondani, kérjük, hogy azt legkésőbb 24 órával a tolmácsolás megkezdése előtt, hirtelen bekövetkező esemény esetén (baleset, hirtelen betegség, stb.) pedig a lehető legrövidebb időn belül jelezzék.

(2zW

Abban az esetben, ha az ügyfél nem jelenik meg a tolmácsolási helyszínen, a kirendelt tolmács 20 perc várakozási idő után elhagyja a helyszínt.

Ha az igénybe vevő, illetve a megrendelő a térítésmentes jelnyelvi tolmácsolásra vonatkozó megrendelését a tolmácsolás kezdő időpontját megelőző 12 órán belül mondja le, vagy a tolmácsolás kért helyszínén és időpontjában nem jelenik meg, a lemondás, illetve a megjelenés elmaradása tényének írásban történő rögzítése mellett, az igénybe vevő – illetve akinek kérésére, és jogosultságára tekintettel a megrendelő a tolmácsolást megrendelte – órakeretéből a tolmácsolás feladategységben meghatározott tervezett időtartamának megfelelő idő levonásra kerül.